Кои сме ние?

“Успелият хирург е човек, който помолен да назове тримата най-добри хирурзи на света ще се затрудни да определи кои са другите двама”

Denton Cooley

  • Съдова хирургия
  • Кардиохирургия

Д-р Росен Разбойников

Завършва МУ-София през 2002г. Придобива и практикува по специалностите Кардиохирургия и Съдова хирургия. Завършил е множество квалификационни курсове по тези специалности както в България, така и в престижни европейски университетски клиники сред които Papworth Hospital NHS Trust– Cambridge, United Kingdom и Hospital do Meixoeiro – Vigo, Espagna.

Извършвани дейности

Диагностика
Прегледи, Ултразвукова доплерова диагностика на периферната артериална и венозна съдова система, както и на заболявания от обема на сърдечната хирургия.

Оперативно лечение
Пълен обем от класически и миниинвазивни оперативни процедури върху периферната венозна и артериална система, ендоваскуларна венозна и артериална хирургия.

Профилактика и проследяване
Профилактични прегледи, следоперативно проследяване на пациенти.

Д-р Разбойников преглежда на територията на гр. София и градовете Велинград, Благоевград и Петрич.


  • Обща хирургия

Д-р Борислав Бенишев

Завършва МУ-София през 2012г. Придобива специалност Обща хирургия през 2018г. От 2019г. специализира Съдова хирургия. Завършил е квалификационни курсове в България и в престижни европейски университетски клиники.

Извършвани дейности

Диагностика
Прегледи, Ултразвукова доплерова диагностика на периферната артериална и венозна съдова система, както и на заболявания от обема на общата хирургия.

Оперативно лечение
Класически и миниинвазивни оперативни процедури върху периферната венозна и артериална система, ендоваскуларна венозна и артериална хирургия.

Профилактика и проследяване
Профилактични прегледи, следоперативно проследяване на пациенти.


  • Съдова хирургия
  • Кардиохирургия

Д-р Пейо Мишев

Завършва медицина през 2005г. Специалист по Кардиохирургия и Съдова хирургия. Асистент към катедра Хирургически болести в Медицинския факултет на Софийския университет. Завършил курсове за правоспособност по ултразвукова съдова диагностика и ендоваскуларна съдова хирургия. Участва в редица национални и международни форуми в областта на кардиохирургията и съдовата хирургия.

Извършвани дейности

Диагностика
Прегледи, Ултразвукова доплерова диагностика на периферната артериална и венозна съдова система, както и на заболявания от обема на сърдечната хирургия.

Оперативно лечение
Пълен обем от класически и миниинвазивни оперативни процедури върху периферната венозна и артериална система, ендоваскуларна венозна и артериална хирургия.

Профилактика и проследяване
Профилактични прегледи, следоперативно проследяване на пациенти.

Д-р Мишев преглежда пациенти на територията на гр. София и градовете Ботевград, Враца, Севлиево и Габрово.